Published Works

Books, Scores and Periodicals Published by the

UNMB Publishing House (2015-2020)

 BOOKS

 2015

 • Dan Buciu Domenico Scarlatti între Baroc, Clasicism și Modern [Domenico Scarlatti between Baroque, Classicism and Modern] (ROMÂNĂ)
 • Andreea Butnaru Simbioze camerale în secolul al XX-lea [Chamber Symbioses in the 20th century] (ROMÂNĂ)
 • Luminița Ciobanu Universul ludic al Feliciei Donceanu [The Ludic Universe of Felicia Donceanu] (ROMÂNĂ)
 • Cătălin Crețu De la sunetul sinus la anatomia umbrei. Perspective tehnologice în muzica nouă [From the Sinus Sound to the Anatomy of the Shadow. Thechnological Perspectives in New Music](ROMÂNĂ)
 • Maria-Claudia Mihalcea-Codreanu Universul comicului în lied [The Universe of the Comic in Lied], vol. I (ROMÂNĂ)
 • Hariton Nicolau, Tudor MoisinSocietatea Filarmonică din Câmpina la ceas aniversar – 25 de ani de la înființare (1990-2015) [Câmpina Philharmonic Society at the anniversary hour – 25 years since its establishment (1990-2015)] (ROMÂNĂ)
 • Cristina Popescu-StăneștiConcepția interpretativă în „Miroirs” și „Gaspar de la nuit” de Maurice Ravel [The Interpretative Conception in ’’Miroirs’’ and ’’Gaspar de la nuit’’ by Maurice Ravel] (ROMÂNĂ)
 • Dinu Ciocan (ed. Tudor Moisin) – Sonata I pentru pian [Sonata no. 1 for Piano] (ROMÂNĂ)
 • Vasilica Stoiciu-Frunză Opera Națională Română Iași – Viziune cultural-istorică [Romanian National Opera Iași – Cultural-Historical Vision] (ROMÂNĂ)
 • Adriana MaierIpostaze cameral-solistice în muzica secolului XX [Chamber-Soloist Hypostases in the Music of the 20th Century] (ROMÂNĂ)
 • *** Direcții și tendințe în muzica românească și universală după 1990 [Directions and Trends in Romanian and Universal Music After 1990] , volum colectiv, coordonator: Olguța Lupu (ROMÂNĂ)

2016

 • Music in Dark Times. Europe East and West, 1930-1950, volum colectiv, coordonator: Valentina Sandu-Dediu (ENGLEZĂ-GERMANĂ)
 • Oana Spânu-Vișenescu: Vioara în peisajul cameral modern [Violin in the Modern Landscape of Chamber Music], ediția a II-a, revăzută și adăugită (ROMÂNĂ)

2017

 • Adrian Ioan Buciu Ipostaze stilistice ale muzicii pentru flaut [Stylistic Hypostases of Flute Music] (ROMÂNĂ)
 • Daniel Prallea-Blaga Evoluția artei regizorale în operă [The Evolution of the Directing Art in Opera] (ROMÂNĂ)
 • Daniel Prallea-Blaga Viziuni moderne în regia de teatru liric [Modern Vision in directing Lyrical Theatre] (ROMÂNĂ)
 • Anca Săftulescu Schumann și Brahms: Sonatele pentru pian [Schumann and Brahms: Piano Sonatas], ediție îngrijită de Mihai Cosma (ROMÂNĂ)
 • Nicolae Brânduș Muzica, obiect transdisciplinar [Music – transdisciplinary object] (ROMÂNĂ)

2018

 • Oxana Corjos Brahms versus Strauss? Simfonismul german târziu reflectat în creația concertistică pentru pian [Brahms vs. Strauss? The Late German Symphony Reflected in the Piano Concert Creation] (ROMÂNĂ)
 • Iulia Isaev Abordarea monologului sopranei în opera romantică și veristă [Undertaking the Soprano Monologue in Romantic and Veristic Opera](ROMÂNĂ)
 • Costin Moisil Construcția unei identități românești în muzica bisericească [The Construction of a Romanian Identity in Church Music] (ROMÂNĂ)
 • Cătălin Răsvan Instrumente virtuale utilizate în compoziția muzicală [Virtual Instruments Used in Musical Composition] (ROMÂNĂ)
 • Margareta PâslaruProvidența. 60 de ani activi pe multiple planuri. Caietul III [ 60 Years Active on Multiple Levels. Book III] (ROMÂNĂ)
 • ***Curriculum design & development Handbook: Joint master programme on Early music small ensembles, Edited by Olguța Lupu, Isaac Alonso de Molina, Nicolae Gheorghiță (ENGLEZĂ)

 2019

 • Toma Augustin Popovici Imaginarul coloristic-timbral în interpretarea ultimelor cinci sonate pentru pian de Ludwig van Beethoven [The Coloristic-Timbral Imaginary in the Interpretation of the Last Five Piano Sonatas by Ludwig van Beethoven] (ROMÂNĂ)
 • Thomas Apostolopoulos and Kyriakos KalaitzidisRediscovered musical treasures : exegeses of secular oriental music, ed. and transcribed from post-Byzantine music manuscripts into staff notation (ENGLEZĂ)
 • Angela ȘindeliMIT, SEDUCȚIE, MISTER. Repere ale feminității în opera barocă [MITH, SEDUCTION, MYSTERY. Landmarks of Feminity in Baroque Opera](ROMÂNĂ)
 • Ogneanca LefterescuClavecinul în muzica franceză din secolele 17-18 [The Harpsichord in French Music from the 17th-18th Century] (ROMÂNĂ)
 • Dan RacoveanuBasso Continuo (ROMÂNĂ)
 • Darius-Divian IordănescuOpera Năpasta de Sabin Drăgoi. Incursiuni analitice în scriitura corală. [The Opera Năpasta by Sabin Drăgoi. Analytical forays into the choral writing]. (ROMÂNĂ)
 • *** Succes 2019. Programul internațional de excelență pentru artele spectacolului [Succes 2019. International program of excellence in performing arts], ed. Mihai Cosma (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)

 2020

 • Hariton Nicolau, Tudor MoisinSocietatea Filarmonică din Câmpina la ceas aniversar – 25 de ani de la înființare (1990-2015) [Câmpina Philharmonic Society at the anniversary hour – 25 years since its establishment (1990-2015)](ROMÂNĂ) – ediția a II-a revizuită [2nd edition, revised].
 • *** Succes 2020. Programul internațional de excelență pentru artele spectacolului [Succes 2020. International program of excellence in performing arts], ed. Mihai Cosma (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Octavian LupVioloncelul solist în literatura concertantă romantică. [The Soloist Cello in Romantic Concert Literature] (în curs de tipărire) [in printing]
 • *** PORȚI DESCHISE către performanța muzicală instrumentală și vocală. Ghid pedagogic [OPEN DOORS to Instrumental and Vocal Performance. Pedagogical Guide], coordonatori/prefață: Cătălin Crețu, Cristina Popescu-Stănești (cuprinde studii de [contains studies by] Ion Bogdan Ștefănescu, Florenel Ionoaia, Emil Vișenescu, Gödri Orban, Cristian Borcan, Ladislau Csendes, Marin Cazacu, Săndel Smărăndescu, Alexandru Matei, Cristina Popescu-Stănești, Georgeta Stoleriu, Raluca Matei, Verona Maier) (în curs de tipărire) (ROMÂNĂ) (în curs de tipărire) [in printing]

SCORES

 2017

 • Aurel Stroe Sonata nr. 1 pentru pian „Morfogenetică” [Sonata no. 1 for piano “Morphogenetics”] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Aurel Stroe Sonata nr. 2 pentru pian „Termodinamică” [Sonata no. 2 for piano “Thermodynamics”] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Aurel Stroe Sonata nr. 3 pentru pian „În palimpsest” [Sonata no. 3 for piano “In Palimpsest”] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)

 2018

 • Gabriel Almași Muzică funebră pentru ansamblu de coarde [Funeral Music, for string ensemble] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Christian W. Berger Invocație pentru orgă [Invocation, for organ](ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Christian W. Berger Sonata pentru vioară solo [Sonata for violin solo] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Nicolae Brânduș Glosa pentru vioară și pian [Glosa for violin and piano] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Nicolae Brânduș Menestrel pentru soprană, mezzosoprană, harpă și violoncel [Minstrel, for soprano, mezzo-soprano, harp and cello] [(ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Nicolae Brânduș Ornitorinc – microperă de buzunar pentru soprană și pian [Platypus, for soprano and piano] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Nicolae BrândușTemă cu variațiuni și Ostinato pentru pian [Theme and variations and Ostinato for piano] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Tudor Feraru In Black and White, zece miniaturi pentru pian [ten miniatures for piano] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Gabriel Mălăncioiu Hommage à George Enescu pentru vioară solo [Hommage à George Enescu for solo violin] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Doina Rotaru Vivarta pentru cvartet de coarde [Vivarta, for string quartet] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Aurel Stroe Viziunea lui Ion pentru orchestră de coarde [Ion’s Vision, for string orchestra(ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Tiberiu OlahSonata pentru clarinet solo [Sonata for clarinet solo] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Ștefan NiculescuSextuplum (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Theodor RogalskiTrei dansuri românești, suita simfonică [Three Romanian Dances, symphonic suite] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Anatol Vieru Versete, pentru pian și vioară [Verses, for piano and violin], (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) – Prima ediție

 2019

 • Domenico ScarlattiSonatele K1, K2, K5, K6, aranjament pentru acordeon de Fernando Mihalache [Sonatas K1, K2, K5, K6, accordion arrangement by Fernando Mihalache](ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • Cătălin CrețuTrilogia urmei [Trace Trilogy, for bayan & electronics/viola/cello] pentru bayan & electronics/viola/cello (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)
 • *** Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea [Music of the Salons from the Romanian Principalities in the first half of the 19th century], vol. I, ed. Nicolae Gheorghiță (Recuperare manuscris anonim de la aprox. 1830; conține studii introductive de Speranța Rădulescu și Dan Buciu) [Anonymous manuscript recovery from approx. 1830; contains introductory studies by Speranța Rădulescu and Dan Buciu] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ)

2020

 • J. S. BachInvențiuni la două voci, aranjament pentru acordeon de Fernando Mihalache [“Two-Part Inventions’’, accordion arrangement by Fernando Mihalache] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) [in printing]
 • George EnescuSimfonia a IV-a [Symphony IV] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) (în curs de tipărire) [in printing]
 • *** Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea [Music of the Salons from the Romanian Principalities in the first half of the 19th century], vol. II, ed. Nicolae Gheorghiță (Recuperare manuscris anonim de la aprox. 1845; conține studiu introductiv de Nicolae Gheorghiță) [Anonymous manuscript recovery from approx. 1845; contains an introductory study by Nicolae Gheorghiță] (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) (work in progress)

COLECTIONS/SERIES/PERIODICALS

 • Akademusica, 2015-2017, coordonator: Tatiana Noia, 4 numere tipărite [Akademusica, 2015-2017, coordinator: Tatiana Noia, 4 printed issues)
 • Revista Musicology Today, 2015-2019, coordonatori: Valentina Sandu-Dediu și Florinela Popa, 6 volume tipărite (câte 4 numere în fiecare volum), 24 de numere publicate online: www.musicologytoday.ro [Musicology Today Magazine, 2015-2019, coordinators: Valentina Sandu-Dediu and Florinela Popa, 6 printed volumes (4 issues in each volume), 24 issues pubblished online: www.musicologytoday.ro] (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ)
 • Seria de volume didactice EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, 2015-2018 [EnArmonia Teaching Volume Series. Solfeggio, Dictation, Elements of Music Theory, 2015-2018]:
 • Volumul III, coordonator: Tatiana Hilca, 2015 – tipărit și publicat online: https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2015/06/EnArmonia3.pdf
 • Volumul IV, coordonator: Mihai Murariu, 2016 – tipărit și publicat online: https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2016/04/EnArmonia4.pdf
 • Volumul V, coordonatori: Tatiana Hilca și Mihai Murariu, 2018 – publicat online: https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2018/08/Enarmonia_vol_5.pdf
 • Seria Conferințe doctorale
 • Nicolae Brânduș Muzica – obiect transdisciplinar [Music – transdisciplinary object] (ROMÂNĂ)
 • Dan Buciu – Modele ale formei de sonată propuse de Barocul târziu și Clasicismul timpuriu în muzica pentru pian (clavecin). D. Scarlatti, C. Ph. Em. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart [Models of the Sonata Form Proposed by the Late Baroque and Early Classicism in Piano Music (Harpsichord). D. Scarlatti, C.Ph.Em. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart] (ROMÂNĂ)
 • Octavian Nemescu Istoria muzicii spectrale [The History of Spectral Music](ROMÂNĂ)
 • Speranța RădulescuMuzici și societăți [Musics and Societies]( reprint)
 • Dan Dediu Mecanisme de validare muzicală [Musical Validation Mechanisms] (reprint)
 • Dan Dediu Modele de a înțelege muzica [Models to Understand Music]( reprint)
 • Dan Buciu Privire generală asupra sistemelor modale aflate la baza culturilor tradiționale românești [Overview of the Modal Systems Underlying Traditional Romanian Cultures]( reprint)
 • Dan BuciuRelația dinamică a sistemelor modal și tonal [The Dynamic Relationship between the Modal and Tonal Systems](reprint)