AkadeMusica 10. Ilustre figuri de dascăli ai Conservatorului bucureștean

Volum colectiv

Volum alcătuit și îngrijit de Carmen Manea și Tatiana Noia. Conține comunicări științifice de la simpozioanele Departamentului de dirijat și instrumente complementare și aleDepartamentului de instrumente de orchestră ale UNMB în peiorada 2011-2014.

ISBN/ISSN: 9786066590860
Category:

Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 138
Format: A5


“Aniversarea în 2014 a 150 de ani de la înființarea Conservatorului bucureștean a constituit un prilej de omagiere a unor personalități și de rememorare a unor evenimente care au contribuit în mod hotărâtor la progresul învățământului muzical românesc. În acest context, publicarea unor portrete de maeștri, care și-au dedicat talentul și întreaga activitate muzicii și pregătirii temeinice a studenților, ni se pare nu doar necesară, ci și foarte instructivă. Acești maeștri au lăsat în urmă o impresionantă moștenire sub forma numeroaselor articole și studii, cursuri, monografii și tratate, compoziții valoroase, precum și înregistrări care stau mărturie pentru nivelul înalt al artei lor interpretative. în plus, prin exemplul lor de profesionalism și de înaltă moralitate, au constribuit la modelarea personalității tinerilor muzicieni. Editarea prezentului volum AkadeMusica, le prilejuiește cititorilor ocazia de a examina, a configura, a descoperi date noi și a formula opinii despre contribuții prestigioase din cadrul pedagogiei, muzicologiei și al artei interpretative românești, precum și de a cunoaște evenimente importante din istoria instituției bucureștene.” (Carmen Manea)