Basso continuo – o practică redescoperită

de Dan Racoveanu


ISBN/ISSN: 978-606-659-115-7
Category:
Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 221
Format: 17/24 cm


Răsfoiește

Aportul original al prezentului volum îl constituie abordarea și
structurarea problematicii basului continuu ca practică vie, din
perspectiva principiilor retoricii muzicale. Dacă basso continuo
constituie în Baroc fundamentul muzicii și ajunge să desemneze ca atare
această epocă (Generalbasszeitalter – epoca basului continuu), atunci
cercetarea de față se materializează în redescoperirea și utilizarea nemijlocită
a acestuia în interpretarea muzicală, într-o viziune ce se justifică și îi
aparține – aceea a retoricii. Studiul basului continuu nu este privit ca un
exercițiu mecanic al repetării unor formule preluate din tratatele epocii,
ci ca o inițiere în compoziția și interpretarea muzicală, corespunzătoare
surselor retoricii pe baza cărora s-au fundamentat toate legitățile sale.