Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (vol. I)

de Nicolae Gheorghiță (editor)


Partitură apărută în cadrul proiectului UNMB „Muzicile Elitelor. Orient și Occident în muzicile saloanelor princiare și boierești din Principatele Române în secolul al XIX-lea” finanțat de Fondul de dezvoltare instituțională: CNFIS-FDI-2019-0171.


An de publicare:
Tipul lucrării: Partitură
Nr. de pagini: 105
ISMN: 979-0-707661-11-6
Format: 21/29.7 cm


Răsfoiește

Antologia de față cuprinde un repertoriu de salon pentru pian, în mare parte inedit, ce a fost întocmit de un muzician de import (cel mai probabil venit din Imperiul Austriac), undeva spre deceniul patru al secolului al XIX-lea. Ca orice document manuscris de epocă, recuperarea sa în vederea tipăririi și reintroducerii în circuitul interpretativ este un proces complex, ce necesită cunoștințe vaste și competențe diferite, de la cele de lingvistică și paleografie (inclusiv muzicală), până la cele de specialitate strict muzicală (teoria muzicii, muzicologie, stilistică muzicală etc.). (Nicolae Gheorghiță)