Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (vol. II)

de Nicolae Gheorghiță (editor)


Partitură apărută în cadrul proiectului UNMB „Muzicile Elitelor. Orient și Occident în muzicile saloanelor princiare și boierești din Principatele Române în secolul al XIX-lea” finanțat de Fondul de dezvoltare instituțională: CNFIS-FDI-2019-0171.


An de publicare:
Tipul lucrării: Partitură
Nr. de pagini: 134
ISMN: 979-0-707661-12-3
Format: 25/35.3 cm


Răsfoiește

Dăruit la 1 august 1824, de mademoiselle Euphrosina Ghyka, doamnei Elisabetta Franchini, ca gest de prietenie, în timp ce acestea se aflau la Odesa, manuscrisul nr. 2663 de la Biblioteca Academiei Române din București a fost întocmit, cel mai probabil, de-a lungul câtorva ani, dovadă fiind numărul mare de pagini al codicelui, precum și diversitatea și eterogenitatea muzicilor consemnate de mai multe mâini, ale căror grafii pot fi lesne diferențiate. Valoarea documentară a manuscrisului nr. 2663 de la BAR este una mai mult decât relevantă. Amploarea antologiei (152 de pagini) și numărul mare de piese pe care aceasta le conține (168!) sunt un alt argument al excepționalității codicelui. (Nicolae Gheorghiță)