AkadeMusica 1. Florilegium. Estetică și hermeneutică interpretativă

Volum colectiv

Volum alcătuit și îngrijit de Tatiana Noia. Conținecomunicări științifice sus’inute la simpozioanele catedrei de instrumente cu coarde din anul 2010 UNMB.

ISBN/ISSN: 9789731905785
An de publicare:

Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 148
Format: A5


Etichetă: .

„Inițiată în anul 1996 de către domnul profesor universitar Grigore Constantinescu cu scopul de a păstra contribuțiile științifice ale cadrelor didactice și ale studenților din UNMB, revista Akademos propune astăzi cititorilor o schimbare în ceea ce privește prezentarea și anume reunirea materialelor în volume ale unei colecții ce va purta titlul de AKADEMUSICA. Primul volum intitulat Florilegium. Estetică şi hermeneutică interpretativă cuprinde comunicările prezentate de profesori şi studenţi în Sesiunile ştiinţifice şi artistice ale Catedrei de instrumente de coarde, ce au avut loc în 6 ianuarie 2010, 21 mai 2010 şi 14 decembrie 2010 în Sălile ,,George Enescu” şi ,,Dinu Lipatti” din UNMB. Volumul demonstrează o temeinică muncă de cercetare a fenomenului interpretativ, pornind de la aspectele estetice ale raporturilor operelor de artă cu realitatea istorică şi actuală, mergând la analiza aprofundată a textelor muzicale, descifrarea sensurilor şi corelarea lor cu limbajul instrumental. Nu lipsesc abordările pedagogice şi metodice ale actului interpretativ instrumental privit atât din punctul de vedere al profesorului cât şi al studentului. În demersurile analitice ale prezentului volum detaliul devine elementul important ce poate adânci, îmbogăţi sau deschide o nouă perspectivă asupra opusului şi compozitorului pe de o parte şi asupra interpretului pe de altă parte. Astfel, fiecare interpretare – sonoră/instrumentală sau scrisă/ştiinţifică – devine un crâmpei de viaţă, de înţelegere a doi artişti, a două personalităţi, a doi oameni.” (Tatiana Noia)