AkadeMusica 9. Flexibilitate, mobilitate și performanță în educația muzicală

Volum colectiv

Volum alcătuit și îngrijit de Lavinia Coman, Carmen Manea și Tatiana Noia. Conține comunicări științifice susținute la simpozionul catedrei de Studii teoretice / științele educației și Departamentului pentru pregătirea personalului didactic UNMB – 2011

ISBN/ISSN: 9786066590440
Category:

Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 141
Format: A5


“Comunicările susținute în cadrul Simpozionului Flecibilitate, mobilitate și performanță în educația muzicală provin de la autori cu formații diferite, cu preocupări în diferite domenii culturale, dintre care unii invitați din școli, licee, institute de cercetare și din mediul universitar din România și din Franța. Sunt abordate probleme actuale ale școlii, aspecte ale învățării, formarea inițială și formarea formatorilor potrivit principiului life long learning.  Parcurgerea textelor oferă cititorului motivat ocazia unei temeinice revizuiri a propriilor cunoștințe asupra fenomenului amplu al educării prin artă și invită la reflecții profunde pe tema autoperfecționării permanente pe plan profesional și general uman.” (Lavinia Coman)