Introducere în hermeneutica discursului muzical

de Diana Moș


ISBN/ISSN: 9789737857934
Category:
Tipul lucrării: Carte
Format: 14.8/21cm
Nr. de pagini: 285


Lucrarea drei Diana Moş este o apariţie de excepţie în cercetarea ştiinţificăşi artistică din UNMB, din ultima perioadă. Tematica pusă în discuţie priveşte un set important de principii de bază care definesc domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, studiul întreprins fiind în mod evident rezultatul unei activităţi interpretative, didactice şi ştiinţifice susţinute pe care autoarea a depus-o în decursul a mai bine de două decenii, soldată cu remarcabile realizări. Capacitatea analitică, de cercetare ştiinţifică a drei Diana Moş îşi află în această carte un teren vast de investigaţie doctă, lucidăşi complexă. Pornind de la experienţa sa artistică de interpret şi de la o informaţie cultural-ştiinţifică extinsă, autoarea studiază metodic, după principii afirmate şi confirmate într-o vastă literatură de specialitate adusă până la zi, o tematică largă, coerent înfăţişatăşi direct aplicată asupra domeniului interpretării muzicale, privit dintr-o perspectivă hermeneutică. Aici se întrepătrund, după criterii de maximă relevanţă, elemente constitutive ale structurării discursului muzical şi ale lecturii, actul viu al performanţei în timp. Este vorba despre două tipuri de semioză care definesc comunicarea muzicalăşi care, în lucrare, sunt analizate în profunzime. (Nicolae Brânduș)