Irmologhion Calofonicon

de Macarie Ieromonahul


Ediție îngrijită şi studiu introductiv de Cătălin Cernătescu

ISBN/ISSN: 978-606-659-144-7
Category:
Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 538
ISMN: 979-0-707661-50-5
Format: 21/30 cm


Răsfoiește

În anul 2023, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept An comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, vede lumina tiparului o carte mult așteptată de cântări psaltice, Irmologhionul Calofonicon al părintelui Macarie Ieromonahul (1750/63-1836). Acest volum de imnuri apare la 190 de ani de la definitivarea primului manuscris complex al Calofoniconului de limbă română (ms. rom. 1685 din Biblioteca Academiei Române din București, anul 1833) de către Macarie, iscusit psalt, teoretician, cărturar și tipograf. Prin demersul nostru se împlinește dezideratul monahului muzician, care avusese în plan să tipărească colecția de față într-o formă unitară, de sine stătătoare, însă deteriorarea progresivă și ireversibilă a stării de sănătate l-a împiedicat să-și vadă inițiativa dusă la bun sfârșit. La aniversarea bicentenarului tipăririi primelor cărți de psaltichie în grai național de către același Macarie (1823), îl omagiem pe neobositul ieromonah prin publicare postumă. (Cătălin Cernătescu, editor)