Opera Năpasta de Sabin V. Drăgoi – incursiuni analitice în scriitura corală

de Darius Divian Iordănescu


ISBN/ISSN: 978-606-659-116-4
Category:
Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 178
Format: 13/20 cm


Răsfoiește

Anul acesta s-au împlinit 125 de ani de la nașterea compozitorului Sabin
Drăgoi, moment aniversar ce ne prilejuiește punerea în valoare a realizărilor sale
artistice și științifice, după ce în 2018 se împliniseră 50 de ani de la trecerea sa
în eternitate. Prezentul volum reprezintă un omagiu adus celui mai important
muzician bănățean, în acest context jubiliar.