Simfonia a IV-a

de George Enescu


Partitură apărută în cadrul proiectului UNMB „Centre for Nineteenth-Century Music Studies” finanțat de Fondul de dezvoltare instituțională: CNFIS-FDI-2020-0067.

Ediție princeps.

ISBN/ISSN: 978-606-659-120-1
An de publicare:
Tipul lucrării: Partitură
ISMN: 979-0-707661-15-4
Nr. de pagini: 124
Format: 21/29.7 cm, 29.7/42 cm


Răsfoiește

Schițată în integralitatea sa în 1934, apoi orchestrată parțial, Simfonia a IV-a în mi minor de George Enescu a zăcut în manuscris mai mult de jumătate de secol. În 1996, după o muncă de mai mulți ani de descifrare și orchestrare, compozitorul Pascal Bentoiu a reușit să finalizeze orchestrația simfoniei și s-o propună interpreților și publicului. [..] Actuala ediție a îndreptat și anumite greșeli ce apar în partitura generală.[…] Sunt îndreptate în ediția de față și anumite scăpări, atât în grafia lui Enescu, cât și în cea a lui Bentoiu: accidenți care lipsesc sau sunt greșit puși, lipsa semnului de octavizare, a unor legato-uri de prelungire etc. Un rol determinant l-a avut flautistul și dirijorul Ștefan
Diaconu, a cărui dăruire și muncă asiduă a asigurat forma grafică a simfoniei enesciene, după o minuțioasă descifrare și scriere electronică (în programul Dorico) a fiecărui semn din partitura lui Enescu și Bentoiu.(Dan Dediu)

Sketched in its entirety in 1934, then partially orchestrated, George Enescu’s Fourth Symphony in E minor has been left in manuscript for more than half a century. In 1996, after several years of deciphering and orchestration, the composer Pascal Bentoiu managed to complete the orchestration of the symphony and offer it to the performers and the audience.[..] The current edition has also adjusted some errors that appear in the general score. [..] In this edition, some mistakes are also adjusted, both in Enescu’s and Bentoiu’s writing: missing or misplaced accidentals, absence of the octave sign, some slurs, etc. A decisive role was played by the flutist and conductor Ștefan Diaconu, whose commitment and hard work ensured the graphic form of Enescu’s symphony, after careful deciphering and electronic
writing (in the Dorico program) of every sign in the scores of Enescu and Bentoiu. (Dan Dediu)

Partitură publicată în două formate: de concert (A3) și de studiu (A4).