Antologhion I

de Petru Manuil Efesiul


Ediție îngrijită și studiu introductiv de Cătălin Cernătescu

ISBN/ISSN: 978‐606‐659‐149‐2
An de publicare:
Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 278
ISMN: 979‐0‐707661‐54‐3
Format: 21/30 cm


Răsfoiește
În 2023, Asociația REVIVART, în parteneriat cu UNMB și Centrul de studii asupra muzicilor secolului al XIX-lea (CNCMS), a continuat eforturile de investigare a fondurilor muzicale și de popularizare a pieselor greu accesibile. Astfel, între lunile
iunie și noiembrie 2023, entitățile menționate au derulat proiectul Sisteme ermetice muzicale și necesități ermeneutice (SEMNE), care a avut ca finalitate dezambiguizarea și reintroducerea în circuitul interpretativ a unor repertorii captive în trei sisteme de notație muzicală utilizate între sfârșitul sec. XVII și jumătatea sec. XIX (notația kieveană, notația alfabetică a lui Petru Efesiul și notația neumatică a lui GheorghiosLesvios).
Obiectivul principal al cercetării l-a reprezentat exighisirea și popularizarea unor cântări din Antologhionul alfabetic al lui Petru Efesiul, tipărit în 1832 la București. Cu toate că o parte din repertoriile prezente în volum au fost publicate în anul 2019 de către muzicologul Emmanouil Giannopoulos, versiunile alfabetice sunt ușor distincte de cele din sursele chrysantice, Efesiul optând pentru notarea analitică a formulelor muzicale și, uneori, pentru rescrierea unor pasaje ample. Colecția este deosebit de importantă atât pentru înțelegerea unor preferințe de ornamentare, pe care se pare că Efesiul le-a transmis și discipolilor săi, cât și pentru observarea modului de raportare a unui muzician important la structurile muzicii bizantine. În cadrul proiectului SEMNE au fost descifrate cântările dintre filele 4 și 140 ale tipăriturii, reprezentând aproximativ 274 de pagini muzicale exighisite, ortografiate și transcrise din sistemul alfabetic în cel chrysanthic. Am ales să transpun cântările alfabetice în Noua Metodă mai întâi fiindcă publicul căruia i se adresează volumul este familiarizat cu acest din urmă sistem de notație, apoi fiindcă Efesiul însuși a revenit în ultimii ani ai vieții la
notația promovată de cei Trei Dascăli. (Cătălin Cernătescu, editor)