Akademos 2/2009. Sub lupa creativității interpretative

Volum colectiv

Coord. Tatiana Noia. Volumul conține comunicări științifice susținute la simpozioanele catedrelor de muzică de cameră și vioară din 22 mai 2008 și 15 ianuarie 2009

ISBN/ISSN: 1453-598X
Category:

Tipul lucrării: Publicație periodică
Nr. de pagini: 98
Format: 14.8/21 cmArhiva Akademos

“Numărul 2 al revistei Akademos prezintă în paginile sale aspecte ale muncii de cercetare interpretativă întreprinse de profesorii Facultății de Interpretare Muzicală din UNMB, muncă ce a fost dublu concretizată în recitalurile și comunicările științifice susținute în simpozionul Repere ale creației camerală din secolul 20 organizat de catedra de Muzică de cameră în 22 mai 2008 și în simpozionul De la Haydn la compozitori români ai secolului XX – pericplu științific și interpretativ organizat de catedra de Instrumente de coarde în 15 ianuarie 2009.” (Tatiana Noia)