Akademos 1/2010. Didactica muzicală în actualitate

Volum colectiv

Coord. colecție Tatiana Noia. Responsabil număr Lavinia Coman. Volumul conține comunicări susținute la Sesiunea științifică organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic București, 26 februarie 2008.

ISBN/ISSN: 1453-598X
An de publicare:

Tipul lucrării: Publicație periodică
Nr. de pagini: 142
Format: 14.8/21 cmArhiva Akademos

„Valorificarea selectivă a tradiției, cunoașterea și implementarea noutăților valoroase, creația originală cu caracter didactic reprezintă direcții prioritare ale demersului nostru științific. Îl prezentăm în sinteză, ca rod al efortului permanent depus de grupul nostru în cercetarea științifică a fenomenului didactic aplicativ, în cele mai diverse forme în care acesta se manifestă.” (Lavinia Coman)