Cum lucrăm

Metodologia de lucru:

Autorul prezintă – la sediul Editurii sau pe o adresă de e-mail oficială – lucrarea propusă spre tipărire în format electronic, redactată conform normelor Editurii UNMB, împreună cu o cerere de tipărire adresată Consililului de Administrație al UNMB.

În urma aprobării Consiliului de Administrație, toate lucrările propuse pentru editare vor fi supuse unui proces de evaluare ştiințifică de tip peer review. Pentru asigurarea confidențialității, autorii nu vor cunoaşte numele referenților. În funcție de rezultatul evaluării, vor fi transmise autorului modalitățile de îmbunătățire a volumului. În cazul în care ambele referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă. În cazul în care unul dintre referate este favorabil şi unul nu, decizia va fi luată de către Consiliul editorial.

Taxe:

În cazul lucrărilor aprobate de către Consiliul de administrație şi de către Consiliul editorial, se vor plăti următoarele taxe:

 • Cadrele didactice titulare, cadrele didactice asociate, masteranzii sau doctoranzii UNMB vor plăti suma de 100 RON / lucrare
 • Alumni UNMB vor plăti suma de 200 RON / lucrare
 • Autorii care nu sunt angajați sau Alumni ai UNMB vor plăti suma de 300 RON / lucrare

Operațiuni:

Volumul intră în lucru, urmând să fie executate următoarele operațiuni:

 1. pre-print
 • alocarea unui număr ISBN, ISMN sau ISSN (după caz)
 • redactare, culegere text şi note muzicale, scanare, editare imagini, realizare elemente grafice, tehnoredactare, corectură, realizarea coperții, operațiuni comandate unor colaboratori şi finanțate de autor sau de UNMB (în cazul aprobării Consiliului de Administrație)
 • preluarea descrierii CIP
 1. tipar
 • tiparul se face pe bază de comandă şi este susținut financiar de către autor – cu excepția propunerilor venite direct din partea Editurii
 1. promovare
 • titlul, autorul şi coperta sunt postate pe site-ul editurii (edituraunmb.ro), pe pagina de Facebook a editurii şi în baza de date openlibrary.org
 1. difuzare
 • autorul se obligă să cedeze Editurii un număr de 15 exemplare în cazul cărților şi 10 exemplare în cazul partiturilor muzicale pentru depozitul legal, pentru promovare şi pentru alte biblioteci
 • volumele susținute financiar de către UNMB sunt puse la vânzare prin magazia UNMB
 • volumele susținute financiar de către autor sunt puse în circuitul comercial de către beneficiar