Cum lucrăm

Metodologia de lucru:

Autorul prezintă – la sediul Editurii sau pe o adresă de e-mail oficială – lucrarea propusă spre tipărire în format electronic, redactată conform normelor Editurii UNMB, împreună cu o cerere de tipărire adresată Consiliului de Administrație al UNMB.

Cărți

În urma aprobării Consiliului de Administrație, toate lucrările propuse pentru editare vor fi supuse unui proces de evaluare științifică de tip peer review. Pentru asigurarea confidențialității, autorii nu vor cunoaște numele referenților. În funcție de rezultatul evaluării, vor fi transmise autorului modalitățile de îmbunătățire a volumului. În cazul în care ambele referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă. În cazul în care unul dintre referate este favorabil și unul nu, decizia va fi luată de către Consiliul științific editorial.

Partituri

Evaluarea partiturilor se realizează prin convocarea Comisiei de peer-review pentru partituri, alcătuită din: prof. univ. dr. dr.h.c. Dan Dediu, prof. univ. dr. Olguța Lupu și lect. univ. dr. Diana Rotaru. Evaluarea se va realiza obiectiv, în funcție de următoarele criterii:

 1. Relevanța estetică, istorică și culturală a lucrării: 0-30 puncte
 2. Autenticitatea limbajului muzical: 0-20 puncte
 3. Prestigiul profesional al compozitorului: 0-10 puncte
 4. Profesionalismul notației partiturii: 0-10 puncte
 5. Utilitatea didactică: 0-10 puncte
 6. Încadrarea în tematicile strategice ale editurii: 0-10 puncte
 7. Impactul asupra mediului socio-cultural: 0-10 puncte

Pe baza acestor criterii, partiturile vor primi un scor între 0 și 100 puncte. Obținerea unui scor de cel puțin 70 de puncte constituie acceptul pentru publicare, în timp ce înregistrarea unui scor sub 50 puncte duce la respingerea partiturii.

Taxe:

În cazul lucrărilor aprobate de către Consiliul de administrație și de către Consiliul editorial, se vor plăti următoarele taxe:

 • Cadrele didactice titulare, cadrele didactice asociate, masteranzii sau doctoranzii UNMB vor plăti suma de 100 RON / lucrare
 • Alumni UNMB vor plăti suma de 200 RON / lucrare
 • Autorii care nu sunt angajați sau Alumni ai UNMB vor plăti suma de 300 RON / lucrare

Operațiuni:

Volumul intră în lucru, urmând să fie executate următoarele operațiuni:

 1. pre-print
 • alocarea unui număr ISBN, ISMN sau ISSN (după caz);
 • redactare, culegere text și note muzicale, scanare, editare imagini, realizare elemente grafice, tehnoredactare, corectură, realizarea coperții, operațiuni ce pot fi solicitate autorului sau comandate unor colaboratori și finanțate de autor sau de UNMB (în cazul aprobării Consiliului de Administrație);
 • preluarea și introducerea descrierii CIP.
 1. tipar
 • tiparul se face pe bază de comandă și este susținut financiar de către autor – cu excepția propunerilor venite direct din partea Editurii sau/și finanțate de UNMB (cu aprobare din partea Consiliului Administrativ al UNMB).
 1. promovare și difuzare
 • titlul, autorul și coperta sunt postate pe site-ul editurii (edituraunmb.ro),
 • titlul, autorul și coperta sunt postate la avizierul Editurii UNMB;
 • volumul este trimis în format fizic către universități partenere și biblioteci de renume în țară și peste hotare;
 • autorul se obligă să cedeze Editurii un număr de 10 exemplare în cazul cărților și 6 exemplare în cazul partiturilor muzicale pentru depozitul legal și pentru fondul editurii;
 • volumele susținute financiar de către UNMB sunt puse la vânzare prin magazia UNMB;
 • volumele susținute financiar de către autor sunt puse în circuitul comercial de către beneficiar.