Periodice

Musicology Today:

Editor general: prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu
Editor executiv: prof. univ. dr. Florinela Popa

 

Iniţiată în 2010, Musicology Today este prima revistă muzicală din România care, într-un demers ferm de a integra muzicologia românească în contextul internaţional, publică tot materialul în limbi străine (engleză, germană și franceză). Colectivul editorial propune o temă diferită pentru fiecare număr, adunând apoi, de la specialiști români și străini, studii, eseuri și articole ce abordează la un înalt nivel academic problematici actuale ce țin de istoriografia, analiza și estetica muzicală, precum și de etnomuzicologie și muzicologie bizantină. Astfel, scopul principal al revistei este de a reflecta efervescenţa lumii muzicale de astăzi, dar şi de a le asigura cercetătorilor muzicali români (compozitori, muzicologi, interpreți) o platformă de lucru deschisă, integrată în contextul revistelor cotate internațional.

AkadeMusica:

Revista AkadeMusica cuprinde studii muzicologice realizate de cadre didactice şi de cercetători din UNMB, prezentate în diferitele simpozioane organizate în cadrul Universității.

Conferințe doctorale:

Școala doctorală UNMB a inițiat în anul 2011 o serie de conferințe doctorale susținute de personalități de renume ale vieții muzicale româneşti. Conferințele sunt destinate în primul rând doctoranzilor UNMB, însă accesul publicului interesat este liber. Publicarea lor de către Editura UNMB vine în sprijinul diseminării unor cercetări valoroase şi inedite.

EnArmonia:

Seria EnArmonia a fost iniţiată în 2011 şi cuprinde materiale didactice concepute pentru examene de licenţă şi master sau diferite concursuri organizate în cadrul UNMB. Colecţia cuprinde solfegii, dictate şi teste de teoria muzicii, existând şi într-o variantă electronică pentru un grad mai mare de vizibilitate şi o relaţionare cât mai bună cu învăţământul pre-universitar.

Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5

Ultimele apariții