Despre editură

Scop:

Înființată în data de 13 iunie 2001, în urma hotărârii Senatului Universității Naționale de Muzică din București, Editura UNMB are ca scop:

  • publicarea lucrărilor muzicale de orice fel (partituri, volume de muzicologie, volume de didactică muzicală, ziare, reviste muzicale), dar și a lucrărilor din alte domenii aflate în conexiune cu muzica sau cu subiectele de interes ale cadrelor didactice și asociate din UNMB;
  • traducerea de volume cu tematică muzicală sau conexă;
  • difuzarea și comercializarea lucrărilor muzicale, prin Magazia UNMB și prin diseminarea acestora către diverse universități și biblioteci naționale și internaționale.

Statut:

Statutul Editurii este detaliat în Carta UNMB, articolul 75. Structura editurii cuprinde un colectiv de redacție, un consiliu editorial și o listă de referenți științifici. Propunerile cu privire la editarea lucrărilor/cărților sunt aprobate de Consiliul de Administrație. Tot Consiliul de Administrație numește un director al Editurii din rândul personalului didactic sau de cercetare din UNMB, validat de Senat. Perioada de ocupare a poziției de director al Editurii este de doi ani, cu posibilitatea prelungirii, în baza rapoartelor de activitate.

În cazul unor cercetări de interes pe plan internațional, publicațiile vor fi editate bilingv sau numai într-o limbă de circulație internațională.

Editura poate iniția și conduce realizarea unor proiecte editoriale cu finanțare privată, co-finanțare sau granturi acordate de instituții de cultură sau/și educație din țară sau din străinătate.