AkadeMusica 4. Modele umane și repere profesionale

Volum colectiv

Volum alcătuit și îngrijit de Carmen manea și Tatiana Noia. Conține comunicări științifice susținute la simpozioanele catedrei de pian general UNMB

ISBN/ISSN: 9789731905860
An de publicare:

Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 131
Format: A5


„În ansamblul ei, AkadeMusica nr. 4 poate fi asemănată cu o frescă originală, remarcabilă prin bogăţia informaţiei, prin claritatea exprimării, prin argumentele convingătoare şi prin creativitate. În cadrul UNMB, publicaţia constituie o pledoarie pentru promovarea cercetării ştiinţifice, a experienţelor şi performanţelor cadrelor didactice proprii, dar şi modalitatea de a evidenţia personalitatea şi profilul cultural al acestora. A scrie constituie pentru mulţi dintre autori modalitatea de a se întâlni cu ei-înşişi, de a investiga propriul univers, de a experimenta, de a recapitula sau reveni din altă perspectivă, asupra unor subiecte/detalii deja cunoscute; în acelaşi timp, scrisul constituie un dialog cu cititorii. Fiecare călătorie reală sau imaginară – în cazul de faţă, cercetarea finalizată prin textul scris -, reprezintă în final o descoperire a propriilor deziderate şi calităţi. În acelaşi timp, ea semnifică o deschidere spirituală către nou, care antrenează o schimbare, o reînnoire. Textele propuse spre lectură prilejuiesc un dialog original între prezent şi trecut, între noutate şi lucrurile deja ştiute. Contribuţia de marcă a personalităţilor evocate prefigurează viitorul muzicii româneşti: în creaţie, interpretare, pedagogie. Autorii şi-au concentrat atenţia asupra unor portrete de muzicieni, cărora le-au conferit relief, expresivitate şi credibilitate, prin intermediul unor relatări sincere, marcate de admiraţie şi devotament.” (Carmen Manea)