Îndrumar metodic

Volum colectiv

Coord. Lavinia Coman, Dragoș Călin, Vasile Vasile

ISBN/ISSN: 9789731905389
An de publicare:

Tipul lucrării: Carte
Nr. de pagini: 347
Format: 17.5/24.5 cm


„Lucrarea de faţă reuneşte un set de texte care proiectează problematica disciplinelor de bază pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din domeniul învăţământului muzical. Disciplinele propuse configurează programa cursului de perfecţionare organizat de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti pentru profesorii angajaţi în sistemul învăţământului preuniversitar vocaţional şi general. Având în vedere că aceste cursuri fac parte din programul naţional de formare continuă, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic s-a preocupat să confere conţinuturilor un caracter de sinteză. Autorii textelor de prezentare au îmbinat experienţa bazată pe tradiţie cu noile orientări, cu exigenţele didacticii moderne şi cu provocările actuale cărora trebuie să le răspundă învăţământul nostru de specialitate. Bineînţeles, studiile din volum reprezintă doar o parte din conţinutul integral al cursurilor. Ele sunt menite să formuleze ideile de forţă, cadrul general şi bibliografia pe care se aprijină fiecare dintre cursuri. Parcurgerea textelor asigură o bună orientare şi un sprijin pentru cursanţi, însă nu este nici pe departe suficientă în parcursul de asimilare a problematicii de ansamblu. Bineînţeles, studiile din volum reprezintă doar o parte din conţinutul integral al cursurilor. Ele sunt menite să formuleze ideile de forţă, cadrul general şi bibliografia pe care se aprijină fiecare dintre cursuri. Parcurgerea textelor asigură o bună orientare şi un sprijin pentru cursanţi, însă nu este nici pe departe suficientă în parcursul de asimilare a problematicii de ansamblu. Sperăm că prin participarea la activităţile de perfecţionare, care sunt astfel proiectate încât să îmbine lectura de informare şi organizare a demersului didactic cu caracterul practic aplicativ, cursanţii vor achiziţiona competenţele necesare unui învăţământ muzical modern, eficient şi competitiv.” (Lavinia Coman)